EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.02.14
6100/32-1/2020.
Bogdán Dániel
8866 Becsehely, Táncsics M. u. 34
igen

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása és figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztrációra / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása 

Megállapítások: Megfelelő tartalmú származási, ill. nyomon követhetőséget biztosító dokumentáció hiányában Ügyfél megszegte a nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél nem állított ki szállítójegyet  az erdei faválaszték szállításához, ezzel megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. tilos az illegális fakitermelésből származó vagy az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek nem megfelelő faterméket forgalomba. Az Ügyfél nem küldte meg az előírás szerinti, erdei faválasztékainak 2019. év első napjára vonatkozó nyitó készletét fafajonként, választékonként telephelyenkénti megbontásban, illetve nem is nyilatkozott azzal kapcsolatban. Az Ügyfél nem vezet az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről nyilvántartást, ezzel megszegte a szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikke, Evt. 90. § (1)  és az EUTR FMr. 2-4. §., EUTR r. 4. cikk (1)  és az Evt. 90/A. § (1), EUTR FMr. 8. § (3), EUTR FMr. 7. § (2), Evt. 90/F. § (1) 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Bogdán Dánielt  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Az Ügyfelet figyelmeztetésben részesítem.
3. Az Ügyfelet kötelezem, hogy amennyiben a jövőben is kíván faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységet végezni, akkor a faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére előírt bejelentési (regisztrációs) kötelezettségének határozatom véglegessé válását követő 8 napon belül tegyen eleget, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.
4. Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
- a 3. pont szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése eredményeként a technikai azonosító szám megszerzéséig, 
-  a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásának és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: kereskedői EUTR nyilvántartás) teljes körű létrehozásáig, és a létrehozásáról szóló értesítés megküldéséig és az értesítés hatóságomhoz történő beérkezéséig,
-  erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formában, ill. formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.

 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -