EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.09.16
6100/369-4/2020
Krain Kft
1115 Budapest, Etele utca 60 2 lph. 6 em. 20.
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt 

Megállapítások : Az Ügyfél által bemutatott, az általa vásárolt és értékesített faanyagokra vonatkozó nyilvántartásai, valamint készletnyilvántartása nem felelnek meg teljes körűen az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében előírtaknak. A helyszíni ellenőrzés során az Ügyfél a telephelyén nem tudta bemutatni a telephelyére vonatkozóan vezetett, az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti dokumentációs rendszerét (nyilvántartásait), az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti, erdei faválasztékok tárgy év első napja szerinti nyitó készletét fafajonként, választékonként, telephelyenként, valamint a telephelyen nem tudta bemutatni az EUTR FMr. 7. § (2) bekezdés szerinti nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyekről vezetett nyilvántartását, ezzel elmulasztotta a jogszabályban előírt nyilvántartási kötelezettsége teljesítését. Erdei faválaszték üzleti év első napja szerinti nyitó készlete - fafajonként, választékonként telephelyenkénti megbontásban- az ellenőrzött telephely nyilvántartásában nem került rögzítésre. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését. Az Ügyfél nem a vonatkozó jogszabályban előírtaknak megfelelően állította ki  a szállítójegyeket, ezzel megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/A. § (6); EUTR Korm.r. 3.§ (2); EUTR FMr. 8. § (3); EUTR FMr. 7. § (2); EUTR FMr. 7. § (3);  EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a KRAIN Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 400.000- Ft – azaz négyszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :