EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.09.04
6100/1134-3/2020
Jeszenszky Zoltán
7775 Magyarbóly, Dózsa György u. 9
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : figyelmeztetésről faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés intézkedés megtételére

Megállapítások : Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. Ügyfél nem biztosította a fatermékek nyomon követését szolgáló nyilvántartásának teljes körű vezetését.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR FMr. 7. § (2); Evt. 90/A. § (6); 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Jeszenszky Zoltán egyéni vállalkozót  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. figyelmeztetésben részesítem.
2. Az Ügyfelet kötelezem, hogy határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül egészítse ki a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárását és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerét (továbbiakban: kereskedői EUTR nyilvántartás) a faanyag feldolgozása során keletkező melléktermékekre (kéreg, hulladék) vonatkozó adatokkal, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.

Jogorvoslati eljárás folyamatban : -