EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.04.02
6100/12-6/2020.
Török János
8913 Egervár, Temető utca 10.
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt 

Megállapítások : Az Ügyfél nem küldte meg az általa előállított/vásárolt/értékesített fatermékekről, ill. azok eladóiról/vevőiről vezetett nyilvántartását (naprakész  dokumentációs rendszer), így azok hiányát állapítottam meg. Az Ügyfél nem igazolta az ellenőrzés alá vont szállítmány legális eredetét, nyomon követhetőségét, ezzel illegális fakitermelésből származó vagy az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek nem megfelelő faterméket hozott forgalomba. Az Ügyfél nem állított ki szállítójegyet  az erdei faválaszték szállításához, ezzel megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket.  Ügyfél nem tudta bemutatni a az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti, erdei faválasztékok tárgy év első napja szerinti nyitó készletét fafajonként, választékonként, telephelyenként, ezzel elmulasztotta a jogszabályban előírt nyilvántartási kötelezettsége teljesítését. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/A. § (6); EUTR r. 4. cikk (1)  és az Evt. 90/A. § (1) ; Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; Korm. rendelet 3. § (2); EUTR FMr. 8. § (3); Evt. 90/F. § (1) 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Török János  (a továbbiakban: Ügyfél) 
1. 200.000,- Ft – azaz kétszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Kötelezem, hogy amennyiben a jövőben is kíván faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységet végezni, akkor a faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére előírt bejelentési (regisztrációs) kötelezettségének határozatom véglegessé válását követő 8 napon belül tegyen eleget, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.
3. Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom;
3.1. a 2. pont alapján a technikai azonosító szám megszerzéséig, 
3.2. erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formában, ill. formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig,

Jogorvoslati eljárás folyamatban