EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.08.14
6100/24-2/2020
HU-JA-WOOD Kft
6080 Szabadszállás, Kölcsey tér 1.
nem

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt 

Megállapítások : Megfelelő tartalmú származási, ill. nyomon követhetőséget biztosító dokumentáció hiányában az Ügyfél megszegte a nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél a telephelyén nem tudta bemutatni a telephelyére vonatkozóan vezetett, erdei faválasztékainak az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti,  az üzleti év első napjára vonatkozó nyitó készletét fafajonként, választékonként telephelyenkénti megbontásban. A szállítójegy   nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR rendelet 5. cikke; EUTR FMr. 8. § (3);  EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a HU-JA-WOOD Faipari és Szolgáltató Kft.-t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt,  150.000,- Ft – azaz százötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :