EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.05.07
6100/126-4/2020.
Rémai-Kovács József László
2028 Pilismarót, Árpád utca 9
igen

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : 6100/126-2/2020. iktatószámú határozat kijavítása

Megállapítások : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva   (a továbbiakban: Ügyfél) egyéni vállalkozó, mint faanyag kereskedelmi lánc szereplő részére 6100/126-2/2020. iktatószámon kiadott határozatomat az alábbiak szerint javítom ki:
A 6100/126-2/2020. iktatószámú határozat rendelkező részében a „1. a)” sorszám helyébe a „2.” sorszám lép.
A 6100/126-2/2020. iktatószámú határozat rendelkező részében a „2.” sorszám helyébe a 
„3.” sorszám lép.
A 6100/126-2/2020. iktatószámú határozat rendelkező részében a „3.” sorszám helyébe a 
„4.” sorszám lép.
A 6100/126-2/2020. iktatószámú határozat rendelkező részének 2. b) pontjában a „végzés” szó helyében a „határozat” szó lép.
A kijavítás a 6100/126-2/2020. iktatószámú határozat egyéb részeit nem érinti. 
A kijavítás a 6100/126-2/2020. iktatószámú határozatban megállapított rendelkezéseket nem befolyásolja.

Megsértett jogszabályi rendelkezés

Döntés rendelkez ő része

Jogorvoslati eljárás folyamatban :