EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.07.15
6100/364-11/2020.
Benelen Wood Kft
1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4.
igen

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / intézkedésre kötelezés / fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása

Megállapítások : Az Ügyfél nem küldte meg az általa vásárolt, előállított és értékesített fatermékekről, a fatermékek eladóiról és vevőiről vezetett, jogszabályban előírt nyilvántartását (dokumentációs rendszer), ezáltal nem biztosította a fatermék nyomon követhetőségét. Az Ügyfél nem küldte meg  az erdei faválasztékainak 2019-es és 2020-as üzleti év első napja szerinti nyitó készlete adatait fafajonként és választékonként, telephelyenkénti bontásban, illetve  a meglévő fatermék-készletei nyilvántartásának másolatát. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó haladéktalan bejelentési kötelezettsége teljesítését. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/A. § (6); EUTR Korm.r. 3. § (2); EUTR FMr. 8. § (3); EUTR FMr. 7. § (3); EUTR FMr. 2-4. 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Benelen Wood Kft.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1. 200.000,- Ft – azaz kettőszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. az indokoló rész 1. pontjában feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezem azzal, hogy e hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedéséről jelen határozatom véglegessé válását követő 15 napon belül köteles értesíteni az erdészeti hatóságot. 
3. Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
a) a 2. pont szerinti intézkedése megtételéről szóló értesítésének hatóságomhoz történő beérkezéséig,
b)    az Ügyfél erdei faválasztékai jelen végzés kézhezvételének napjára vonatkozó készletadatainak fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban történő megküldéséig,
de legalább határozatom véglegessé válásának napjától számított 15 napra.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :