EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.12.10
6100/1550-8/2020
Elit-Profi New Kft
8800 Nagykanizsa, Felsőerdő utca 56.

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : a 6100/1550-7/2020. iktatószámú határozat kijavítása és módosítása

Megállapítások

Megsértett jogszabályi rendelkezés

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az ELIT-PROFI NEW Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Ügyfél) mint faanyag kereskedelmi lánc szereplő részére 6100/1550-7/2020. iktatószámon kiadott határozatomat az alábbiak szerint javítom ki és módosítom:
1. A 6100/1550-7/2020. iktatószámú határozat rendelkező részének 2. pontjában a „15/30 napon belül” szövegrészt „30 napon belül” szövegrészre javítom. 
2. A 6100/1550-7/2020. iktatószámú határozat rendelkező részét úgy módosítom, hogy „Az Ügyfél az 2. pont szerinti beszállítás helyett kérheti olyan hatósági szerződés megkötését, amelyben az elkobzott faanyagnak a zár alá vétel helyén történő megőrzését vállalja saját költségére és veszélyére annak közérdekű felhasználásáig” szövegrészt törlöm.
A kijavítás és a módosítás a 6100/1550-7/2020. iktatószámú határozat egyéb rendelkezéseit és indokolását nem érinti.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :