EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.12.12
6100/1339-5/2020
Gyuricza Zoltán
7712 Dunaszekcső, Rózsa utca 20
igen

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : figyelmeztetés, erdővédelmi bírság megállapítása, tevékenység felfüggesztése faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt 

Megállapítások : Az Ügyfél az illegális fakitermelésből származónak minősülő fatermék forgalomba hozatalával megszegte az EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti tilalmat.  A szállítójegy nélkül történt szállítással az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél nem küldte meg  hatóságom részére  az általa forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartását, a nyilvántartásról nem nyilatkozott, ezért annak hiányát kell megállapítanom, ezzel megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat.  Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. A nyitókészlet felvételének elmaradásával az Ügyfél elmulasztotta a jogszabályban előírt nyilvántartási kötelezettségének teljesítését. A fogyasztók részére tűzifa vásárlói tájékoztató nem került  átadásra, ezzel az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. A szállítójegyen nem került feltüntetésre a tömegmérés helye és a mérlegen elhelyezett törvényes tanúsító jel vagy hitelesítési bizonyítvány azonosítója, ill. a szállítójegyhez nem került csatolásra mérlegelési jegy, ezzel az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR rendelet 4. cikk (1); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; Evt. 90/A. § (6); EUTR FMr. 7. § (2); EUTR Korm.r. 3.§ (2); EUTR FMr. 4. § (1); EUTR FMr. 4. § (2); 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Gyuricza Zoltán (lakcím: 7712 Dunaszekcső, Rózsa utca 20.; szül. hely, idő: Mohács, 1970.10.17.; anyja neve: Dervár Piroska; telephely: 7700 Mohács, Jókai Mór utca 88/A.; EUTR technikai azonosító száma: AA5841334; adószám: 43200423-2-22) egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél)
 1. figyelmeztetésben részesítem
2. 200.000,- Ft – azaz Kettőszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
3. Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom,
- a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi rendszerének (DDS) és az ahhoz kapcsolódó naprakész dokumentációs rendszerének teljes körű létrehozásáig és a megküldött dokumentáció hatóságomhoz történő beérkezéséig, 
- az erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formában, ill. formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig, 
-    az Ügyfél erdei faválasztékainak 2020. évi nyitókészlete, készletadatainak fafajonként, választékonként telephelyenkénti bontásban történő megküldéséig,
de legalább határozatom véglegessé válásától számított 30 napra.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :