EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.02.03
4300/576-18/2019
Felföldi Ernő
7800 Siklós, Aradi utca 9.; levelezési cím: 7668 Keszü, Zrínyi Miklós u. 26.
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés hiányosságok megszüntetésére

Megállapítások: Az Ügyfél a kellő gondosság elvén alapuló eljárásának nyilvántartásait nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezeti, nem rendelkezik az EUTR rendelet 4. cikk (2) bekezdése szerinti, kellő gondosság elvén alapuló rendszerrel. Ügyfél az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti kockázatértékelést és 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti kockázatcsökkentést sem végzett. Az Ügyfél által megküldtött 2019. évi készletnyilvántartását nem felelt meg az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdésen előírtaknak. Az Ügyfél nem vezet az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről nyilvántartást, ezzel megszegte a szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. Az Ügyfél nem állított ki szállítójegyet  az erdei faválaszték szállításához, ezzel megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6),  EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pont, EUTR FMr. 8. § (3), EUTR FMr. 7. § (2), EUTR FMr. 7. § (3), Evt. 90. § (1) bekezdés és az EUTR FMr. 2-4. §-ai

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Felföldi Ernőt -t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 400.000,- Ft – azaz négyszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Kötelezem az Ügyfelet, hogy a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárását és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerét (továbbiakban: DDS) határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül teljes körű hozza létre és a létrehozásról haladéktalanul értesítsen.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: igen