EUTR jogsértések 2020-2022.

Vissza

Részletes információk

2021.01.04
6100/936-6/2020
Pogan Romi
RO [Románia] 337287 LAPUGIU DE SUS [Felsőlapugy] 72.
-

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : figyelmeztetés / felhívás regisztrációs adatok változásának bejelentésére továbbá adat-kiegészítésre felhívás

Megállapítások : Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) és (4) bekezdéseiben nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. Az Ügyfél megsértette az import fatermék szállítására előírt rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/F. § (1) és (4); Evt. 90/A. § (2) és (3); 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Pogan Romi magánszemélyt (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1. figyelmeztetésben részesítem;
2. kötelezem, hogy határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 15 napon belül az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi eljárása (regisztrációja) során megadott adatokat érintő bejelentési kötelezettségének tegyen eleget
a) tevékenységi hely változása tekintetében, továbbá
b) nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló hatósági engedély, bizonyítvány, határozat száma tekintetében.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :