EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.12.04
6100/935-4/2020
Pekár Norbert
2525 Bajna, Nyergesi utca 22.
-

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / felhívás regisztrációs adatok kiegészítésére

Megállapítások : Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) és (4) bekezdéseiben nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését. Ügyfél megsértette az EUTR FMr. 10. §-ával előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/F. § (1) és (4); EUTR FMr. 7. § (2); EUTR FMr. 7. § (3); EUTR FMr. 10. §;

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Pekár Róbert egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt
1. figyelmeztetésben részesítem;
2. kötelezem, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi eljárása (regisztrációja) során megadott adatokat 
a. egészítse ki egyéni vállalkozói státuszával (adószámával), 
b. egészítse ki a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló hatósági engedély, bizonyítvány, határozat száma tekintetében,
c. pontosítsa a tevékenységi hely tekintetében,
határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 8 napon belül, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :