EUTR jogsértések 2020-2022.

Vissza

Részletes információk

2020.12.04
6100/886-13/2020
ÁGI-FAKER Kft
2509 Esztergom, Damjanich János út 20.
-

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / felhívás regisztrációs adat változásának bejelentésére

Megállapítások : Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (4) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. Az Ügyfél megsértette az import fatermék szállítására előírt rendelkezéseket. Erdei faválaszték üzleti év első napja szerinti nyitó készlete - fafajonként, választékonként telephelyenkénti megbontásban- az ellenőrzött telephely nyilvántartásában nem került rögzítésre. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/F. § (4); Evt. 90/A. § (2) és (3); EUTR FMr. 8. § (3); 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az ÁGI-FAKER Kft. "felszámolás alatt" céget (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1. figyelmeztetésben részesítem;
2. 50.000,- Ft – azaz ötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
3. Az Ügyfelet kötelezem, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi eljárása (regisztrációja) során megadott adatokat érintő változás-bejelentési kötelezettségének tegyen eleget
a) nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló hatósági engedély, bizonyítvány, határozat száma tekintetében
határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 8 napon belül, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: