EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.10.08
6100/1307-2/2020
Pityu Faker Építőipari és Szolgáltató Kft
2509 Esztergom, Temesvári út 45
-

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt

Megállapítások : Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés Evt. 90/F. § (1); 

Döntés rendelkez ő része A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Pityu Faker Építőipari és Szolgáltató Kft.-t ( (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 50.000,- Ft – azaz ötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Ügyfelet kötelezem, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott adatokat egészítse ki az Ügyfél által faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységre tényleges használt 2509 Esztergom, Dorogi út 5. szám alatti telephely tekintetében határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 8 napon belül, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.

Jogorvoslati eljárás folyamatban :