EUTR jogsértések 2020-2022.

Vissza

Részletes információk

2020.12.11
6100/1986-1/2020
Petrovics Gyula
7631 Pécs, Paál László utca 19
-

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : felhívás regisztrációs adatokban bekövetkezett változás bejelentésére

Megállapítások : Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (4) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését.

Megsértett jogszabályi rendelkezés : Evt. 90/F. § (4) 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Petrovics Gyulát (a továbbiakban: Ügyfél), mint regisztrált faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1. kötelezem, hogy nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott adatokban bekövetkezett alábbi változásokat, azaz
a) adószámának megszűnését,
b) a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló hatósági engedély, bizonyítvány, határozat száma változását
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (4) bekezdése szerint elektronikus úton jelentse be határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 15 napon belül.

Jogorvoslati eljárás folyamatban : -