EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2020.12.04
6100/1550-7/2020
Elit-Profi New Kft
8800 Nagykanizsa, Felsőerdő utca 56.
-

Közzététel törvényi jogcíme EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges : Igen

Eljáró hatóság : Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya : erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt, fatermék elkobzása 

Megállapítások : Megfelelő tartalmú származási, ill. nyomon követhetőséget biztosító dokumentáció hiányában az Ügyfél megszegte a nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél megsértette az Evt. 90/A. § (7) bekezdés a) pontja és e) pontja szerinti nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségét, mely alapján a zár alá vett fatermék illegális fakitermelésből származónak minősül. Ügyfél elmulasztotta a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos eljárás, bejelentés, adatszolgáltatás, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 414/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartási kötelezettségének teljesítését. A szállítójegy nélkül történt szállítással az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés : EUTR rendelet 5. cikke; Evt. 90/A. § (7) a)  és e); EUTR Korm.r. 3.§ (2); Evt. 90. § (1) és (3)  valamint az EUTR FMr. 2-4. §; 

Döntés rendelkez ő része : A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az ELIT-PROFI NEW Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 200.000,- Ft – azaz kettőszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/1550-1/2020. számú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján zár alá vett fatermék egészének elkobzását. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban :