EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2023.01.17.
6100/18517-9/2022
Horváth István
6430 Bácsalmás, Árpád vezér utca 122.
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / törlés a faanyag kereskedelmi lánc szereplők nyilvántartásából

Megállapítások: Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 5. cikke szerinti nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségét. A nyitó készlet felvételének elmaradásával az Ügyfél elmulasztotta az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartási kötelezettségének teljesítését. Ügyfél ismételten elmulasztotta az Evt. 90/F. § (4) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét. A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél a fatermékkel kapcsolatos faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó értékesítési tevékenységét korábban úgy reklámozta, hogy a hirdetésben technikai azonosító számát nem tüntette fel. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR r. 5. cikk; EUTR FMr. 8. § (3); Evt. 90/F. § (4); Evt. 90. § (1); EUTR Korm.r. 2.§ (2);

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Horváth István-t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    200.000,- Ft – azaz  Kettőszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    törlöm a faanyag kereskedelmi lánc szereplők nyilvántartásából.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: