EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.11.28.
6100/22718-5/2022
Nagy Béla
3388 Poroszló, Kossuth Lajos út 15
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés regisztráció kiegészítésére / kötelezés hiányosságok megszüntetésére

Megállapítások: Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti, a faanyag kereskedelmi láncban lévő fatermék nyomonkövethetősége érdekében meghatározott kötelezettségét. Az Ügyfél által megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg a jogszabályban előírtaknak. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (1) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6); EUTR FMr. 7. § (2); EUTR FMr. 7. § (3);  EUTR FMr. 2-4. §.; Evt. 90/F. § (1); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Nagy Béla EV.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 50.000,- Ft – azaz ötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Az Ügyfelet kötelezem, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.)  90/F. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott adatokat egészítse ki a telephely tekintetében, melynek keretében adja meg az Ügyfél által ténylegesen faanyag kereskedelmi tevékenység végzésére használt telephelyeinek (ahonnan a fakitermelést követően faanyag értékesítést végez) a címét az ott végzett fatermékekkel kapcsolatos munkákra vonatkozó tevékenységi körrel együtt, határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 15 napon belül.
3. Az Ügyfelet a II. Megállapított jogsértések 1. pontjában, az Ügyfél faanyag nyomon követhetőségét biztosító nyilvántartásaival kapcsolatban feltárt hibák és hiányosságok megszüntetésére kötelezem határozatom véglegessé válásától számított 15 napon belül.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: