EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.11.28.
6100/16166-7/2022
Nádai Renáta
8943 Bocfölde, Kossuth Lajos u. 53. B. épület
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / fatermék elkobzása

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az EUTR rendelet 5. cikke szerinti nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségét. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket.  

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR r. 5. cikk; EUTR FMr. 7. § (2); Evt. 90. § (1); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Nádai Renáta EV-t ( (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    50.000,- Ft – azaz ötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/16166-1/2022. számú jegyzőkönyv és az annak 3. számú mellékletét képező végzés alapján a Zalaerdő Zrt. Csácsi rakodóján zár alá vett fatermék egészének elkobzását.  

Jogorvoslati eljárás folyamatban: