EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.10.06.
6100/21770-1/2022
Huntimber Kft
3531 Miskolc, Hold. u. 2
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: kötelezés regisztrációs adatokban bekövetkezett változás bejelentésére / kötelezés szállítójegy használat bejelentésére 

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/F. § (4) bekezdésében nevesített bejelentési kötelezettségének teljesítését. Ügyfél megszegte a nyomdai úton előállított, szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartására előírt nyilvántartási kötelezettségét. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (4); EUTR FMr. 7. § (3); 

Döntés rendelkez ő része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Huntimber Kft.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    kötelezem, hogy nyilvántartásba vételi bejelentése (regisztrációja) során megadott adatokban bekövetkezett változásokat az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (4) bekezdése szerint jelentse be, melynek keretében
a.    adja meg az Ügyfél által – az indokoló részben kifejtettek szerint rendelkezésre álló információk alapján – végzett, illetve végezni kívánt erdei faválaszték (tűzifa, apríték) kis- és nagykereskedelmi értékesítéséhez kapcsolódó tevékenységi köreit, továbbá
b.    adja meg az Ügyfél közvetlen elérhetőségét biztosító e-mail címét és/vagy telefonszámát,
 határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 15 napon belül.
2.    Kötelezem az Ügyfelet, hogy az erdei faválaszték (tűzifa) szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományát a fatermék szállításával, nyilvántartásával, valamint a szállítójegy és a műveleti lap előállításával és forgalmazásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 58/2017. (XII. 18.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR FMr.) 7. § (3) bekezdésében előírtak szerint jelentse be a hatóságom részére, legkésőbb az erdei faválasztékok tényleges szállításának a megkezdését megelőzően.

Jogorvoslati eljárás folyamatban