EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.11.12.
6100/9968-8/2021
Erdő-Fairtók Kft
4281 Létavértes, Keleti utca 51
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása, bevétel elkobzás

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti, a faanyag kereskedelmi láncban lévő fatermék nyomon követhetősége érdekében meghatározott kötelezettségét. Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/A. § (6) bekezdése és a (7) bekezdés f) pontja szerinti, a faanyag kereskedelmi láncban lévő fatermék nyomon követhetősége érdekében meghatározott kötelezettségét. A szállítójegy kiállításának elmaradásával az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél elmulasztotta a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának bejelentésére vonatkozó  bejelentési kötelezettség teljesítését.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikke; EUTR FMr. 8. § (3); EUTR FMr. 7. § (2); Evt. 90. § (1)  és  EUTR FMr. 2-4. §.; Evt. 90/F. § (1);

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Erdő-Fairtók Kft.-t (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt 
1.    20150.000,- Ft – azaz kétszázötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem, melyet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01040700-00000000 számú számlájára történő befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül. 
2.    Elrendelem az Ügyfél által kibocsátott, az UJBEA 1713901-1713913, UJBEA 1713915-1713916, és a WSCSA 5016752-5016756, WSCSA 5016761-5016766, valamint a WSCSA 5016768 sorszámú számlák alapján értékesített erdei faválasztékokból származó bevételből, 16 054 180 Ft. – azaz Tizenhatmillió-ötvennégyezer-száznyolcvan forint elkobzását, amelyet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00289782-00000000 számú Előirányzat-felhasználási keretszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással kell teljesíteni határozatom véglegessé válását követő 30 napon belül. Az átutalás megjegyzés rovatában a jelen határozat számát fel kell tüntetni.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: