EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2021.09.29.
6100/20199-6/2021
Mecsekerdő Zrt.
7623 Pécs, Rét utca 8.
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt / kötelezés DDS kijavítására és megküldésére

Megállapítások: Az Ügyfél elmulasztotta az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti, a faanyag kereskedelmi láncban lévő fatermék nyomon követhetősége érdekében meghatározott kötelezettségét. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6);  EUTR FMr. 2-4. §.; 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Mecsekerdő Zrt.-t  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.  Az Ügyfelet kötelezem, hogy határozatom véglegessé válását (kézhezvételét) követő 30 napon belül az Ügyfél által alkalmazott, a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló rendszerét (továbbiakban: DDS) az indokoló rész II. 1. és 2. pontjában megállapított hibák és hiányosságok kiküszöbölése érdekében javítsa ki és küldje meg hatóságom részére.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: