EUTR jogsértések 2020-2023.

Vissza

Részletes információk

2022.01.10.
6100/1606-2/2021
Polad Euro Trans SRL
Jud. Arad, Pecica, Str. 414 56
nem

Közzététel törvényi jogcíme: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: fatermék elkobzása 

Megállapítások: Az Ügyfél megsértette az import fatermék szállítására előírt rendelkezéseket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3); 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Polad Euro Trans SRL. (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplővel szemben 
elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 6100/1606-1/2021. számú jegyzőkönyv 2. számú melléklete alapján 6821 Székkutas, I. kerület 75. címen zár alá vett 7 m3 kemény lombos konyhakész tűzifa elkobzását. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: