EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.11.22.
04.4/551-15/2018
Urbán Róbert
5931 Nagyszénás, Hősök út 13/b. IV/9.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Zárlat feloldása.

Megállapítások: Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek. Az Ügyfél nem állított ki szállítójegyet  a faanyag szállításához, ezzel megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél nem vezet az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában előírtaknak megfelelő nyilvántartást a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről, ezáltal az Ügyfél megszegte a  nyomon követhetőségre előírt kötelezettségeket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés; Evt. 90. § (1) bekezdés, EUTR FMr. 2-4. §; EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Urbán Róberttel (5931 Nagyszénás, Hősök út 13/b. IV/9.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplővel szemben, 
1. elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 04.4/551-1/2018. iktatószámú jegyzőkönyv és az annak 2. számú mellékletét képező végzés alapján 5553 Kondoros, Tanya 159/1 telephelyen zár alá vett, a jegyzőkönyv szerinti 1. rakatban lévő 32,4 m3 faanyagból, az AA3312370 és AA3312371 számú AVIZ dokumentumokon szereplő faanyagon kívüli 8,40 m3 tűzifa elkobzását, valamint 
2. megszüntetem a fentiekben foglaltak szerint zár alá vett 32,4 m3 faanyagból az AA3312370 és AA3312371 számú dokumentumok szerinti 24 m3 tűzifa zár alá vételét.
3. Az Ügyfelet figyelmeztetésben részesítem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -