EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.11.21.
04.4/28-12/2018
Kelemen József
7090 Tamási, Széchenyi utca 32/A.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában előírtaknak, ezáltal az Ügyfél megszegte a  nyomon követhetőségre előírt kötelezettségeket. Az Ügyfél nem állított ki szállítójegyet  a faanyag szállításához, ezzel megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél által, hatóságom részére megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg az EUTR FMr. 7. § (2) bekezdésben előírtaknak. A fogyasztók részére tűzifa vásárlói tájékoztató nem került  átadásra.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont; Evt. 90. § (1) bekezdés, EUTR FMr. 2-4. §;  EUTR FMr. 7. § (2) bekezdés; EUTR FMr. 4. § (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Kelemen József egyéni vállalkozót (székhely: 7090 Tamási , Széchenyi utca 32/A.; technikai azonosítószám: AA5845642; adószám: 52940828-1-37) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. figyelmeztetésben részesítem; 
2. kötelezem, hogy határozatom véglegessé válásától számított 8 napon belül küldje meg a határozatom véglegessé válása időpontjára vonatkozó, az Ügyfél erdei faválasztékainak készletadatait fafajonként és választékonként, telephelyenkénti bontásban a vonatkozási időpont feltüntetésével.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -