EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.11.06.
04.4/1300-27/2018
Agro-Cup Kft.
6348 Érsekhalma, Hild sor 24.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Fatermék elkobzásának elrendelése. Erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában előírtaknak, ezáltal az Ügyfél megszegte a  nyomon követhetőségre előírt kötelezettségeket. Tilos illegáli fakitermelésből származó vagy az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek nem megfelelő faterméket forgalomba hozni (a forgalomba hozó személy kilétét a nyomon követési hiányosságok miatt nem sikerült az eljárás során megállapítani, a fatermék az Ügyfélnél, mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőnél, került elsőként megtalálásra a faanyag kereskedelmi láncban). Az Ügyfél nem állított ki szállítójegyet  a faanyag szállításához, ezzel megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél nem jelentette be haladéktalanul  az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának befejezést.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont; EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés; Evt. 90. § (1) bekezdés, EUTR FMr. 2-4. §; Evt. 90. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 9-11. §; EUTR FMr. 7. § (3) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az Agro-Cup Kft.-vel (székhelye: 6348 Érsekhalma, Hild sor 24.; adószáma: 13758521-2-03; technikai azonosító száma: AA5839601) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplővel szemben 
1.  elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 04.4/1300-1/2018. számú jegyzőkönyv és az annak 2. számú mellékletét képező végzés alapján a Zalaerdő Zrt. Korpavári rakodóján zárlat alá helyezett 24,51 m3, akác fafajú faanyag (tűzifa) elkobzását helybenhagyással.
2. Az Ügyfelet 1.625.500,- Ft – azaz egymillió-hatszázhuszonötezer-ötszáz forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -