EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.06.07.
04.4/630-16/2018
Török Sándor
"lakcíme: 9097 Mezőörs, Fő u. 135., tartózkodási helye: 2883 Bársonyos, Gárdonyi G. u. 24."
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás regisztrációra. Fatermék forgalomba hozatalának megtiltása.

Megállapítások: Az Ügyfél nem állított ki szállítójegyet  a faanyag szállításához, ezzel megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. § (1) bekezdés, EUTR FMr. 2-4. §, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Török Sándort (lakcíme: 9097 Mezőörs, Fő u. 135., tartózkodási helye: 2883 Bársonyos, Gárdonyi G. u. 24.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. figyelmeztetésben részesítem;
2. felszólítom, amennyiben a továbbiakban is értékesíteni, illetve forgalomba hozni kíván faterméket, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének ezen tevékenység megkezdése előtt tegyen eleget.
3. Továbbá megtiltom az indokoló részben körülírt fatermék Ügyfél általi forgalomba hozatalát és a fatermék forgalmazásának reklámozását.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -