EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.05.09.
04.4/1361-8/2017
NAGA-FA-Ker Kft.
2481 Velence, Régiposta út 2210/3
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Fatermék zárlatát, foralomból való kivonását elrendelő ideiglenes intézkedés feloldása.

Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában előírtaknak. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a NAGA FA Ker Kft.-t (2481 Velence, Régiposta út 2210/3, technikai azonosító szám: AA5855047) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. figyelmeztetésben részesítem;
2. a 04.4/1361-1/2017. számú jegyzőkönyv 2. számú melléklete szerinti végzésben elrendelt, a jegyzőkönyvben leírtak szerint jellemzett fatermék zárlatát, továbbá forgalomból való kivonását elrendelő ideiglenes intézkedésemet a határozat kézhezvételét követő nappal feloldom.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -