EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.05.07.
04.4/796-3/2018
Cecconwood Kft.
7538 Kálmáncsa, külterület 0368/2 hrsz.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Erdővédelmi bírság kiszabása és figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött kellő gondosság elvén alapuló rendszer nem felel meg az EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában előírtaknak, mert a harmadik országból történő import szállítmányaihoz készített kockázatelemzésében nem volt megfelelő.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontja

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Cecconwood Kft.-t (székhely: 7538 Kálmáncsa, külterület 0368/2 hrsz.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem;
2. figyelmeztetésben részesítem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -