EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.04.11.
04.4/211-3/2018
Horváth Róbert
7823 Kistapolca, Szabadság utca 31.
Igen

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Határozat fatermék elkobzásának elrendeléséről.

Megállapítások: Az erdőgazdálkodó nem biztosította az erdőgazdálkodásából kikerülő faanyag nyomon követhetőségét, a viszonteladó nem igazolta hitelt érdemlően  a szállított fatermék eredetét, az Ügyfél pedig a mai napig nem tett eleget  adatszolgáltatási kötelezettségének, így vélelmeznem kell, hogy a fatermék illegális kitermelésből származik, ezért az Evt. 90/K. § (1) bekezdés a) pontja alapján a korábban már zár alá vett fatermék elkobzása mellet döntöttem.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva elrendelem a Horváth Róbert (lakcím: 7823 Kistapolca, Szabadság utca 31.)  (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplő tulajdonát képező, a 04.4/1550-2/2017. számú jegyzőkönyv és az annak 
2. számú mellékletét képező végzés alapján az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 4. címen található telephelyén zárlat alá helyezett, 
04.4/1550-1/2017. számú jegyzőkönyvben leírtak szerint jellemzett fatermék elkobzását.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -