EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.03.09.
04.4/504-1/2018
Bogdán Csaba
7757 Babarc, Kossuth Lajos u. 20.
Igen

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Bírság bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt. Ismételt felszólítás regisztrációra.

Megállapítások: Az Ügyfél felszólítás ellenére sem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Bogdán Csabát (7757 Babarc, Kossuth Lajos u. 20.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 100.000,- Ft – azaz egyszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem; 
2. felszólítom, hogy a 04.4/1426-7/2017. számú határozatom 3. pontjában előírt bejelentési kötelezettségének jelen határozatom véglegessé válását követő 8 napon belül tegyen eleget.  

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -