EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.03.01.
04.4/178-2/2018
Petrovics József
7631 Pécs, Paál László utca 17.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Határozat fatermék elkobzásának elrendeléséről.

Megállapítások:  Az Ügyfél nem küldte meg  hatóságom részére  a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, a nyilvántartásról nem nyilatkozott, ezért annak hiányát kell megállapítanom, ezzel megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nem tudta igazolni az ellenőrzés alá vont faanyag eredetét. Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyet a tűzifa szállításához. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát, arról nem nyilatkozott, ezért annak hiányát kell megállapítanom. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Petrovics József et (lakcím: 7631 Pécs, Paál László utca 17.)(a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1.    430.000,- Ft – azaz négyszázharmincezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2.    Elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 04.4/1886-1/2017. számú jegyzőkönyv és az annak 2. számú mellékletét képező végzés alapján az PJT-643 forgalmi rendszámú, MAN típusú tehergépkocsin zárlat alá helyezett 6,6 m3 vegyes (akác, mézgás éger, kocsánytalan tölgy, gyertyán) fafajú faanyag elkobzását. Az elkobzott faanyagot az Ügyfélnek a NÉBIH 2463 Tordas, Szabadság út 2. szám alatti telephelyére kell a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 8 és 18 óra között beszállítani és lerakodni. A beszállítást megelőző napon a várható érkezésről az Ügyfélnek értesíteni kell hatóságomat az eutr@nebih.gov.hu. elektronikus címen. A szállításhoz a tehergépkocsi JP06707 számú, a Pécsi Járási Hivatal által kibocsátott forgalmi engedélyét a határozathoz mellékelten visszaküldöm. 
3.    Felszólítom az Ügyfelet, hogy – amennyiben a jövőben faterméket kíván forgalomba hozni – az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének ezen tevékenység megkezdése előtt tegyen eleget.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -