EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.03.01.
04.4/272-2/2018
Szudár Károly
5630 Békés, Magyar utca 54.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Felszólítás adatközlésre. Felszólítás EUTR regisztrációra.

Megállapítások:  Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR FMr. 7. § (3) bekezdés, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Szudár Károly-t (székhely: 5630 Békés, Magyar utca 54.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt felhívom, hogy jelen határozat kézhezvételét követő 8 napon belül a fenti határidőig felhívom annak közlésére, hogy 
1. a fenti fatermék importjára milyen célból (saját vállalkozásban történő felhasználás, kereskedelem stb.) került sor,
2. mi a fenti fatermék jelenlegi fellelési helye,
3. amennyiben továbbértékesítésre/továbbszállításra került a fenti fatermék, akkor azt feldolgozás nélkül tette-e meg, vagy feldolgozást követően azt milyen fatermékként értékesítette/szállította tovább.
Mindezek mellett 
4. felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -