EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.02.20.
04.4/283-1/2018
Ádám Tüzép Kft.
5600 Békéscsaba, Kun u. 59.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Erdővédelmi bírság megállapítása

Megállapítások: Az Ügyfél nem biztosította az import faterméket nyomon követhetőségét, nem igazolta a fatermék legális fakitermelésből való származását. Az Ügyfél vezette a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. A súlyra történt értékesítések esetén általánosságban hiányzik a szállítójegyekről az előírt mérlegtanusító jel, a tömegmérés helyének vagy a mérlegelési jegy azonosítószámának feltüntetése, ill. a mérlegelési jegy  mellékelésének feltűntetése. Az Ügyfél nem tudta bemutatni a nyomadai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartását, ezért annak hiányát állapítottam meg.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5.cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 10. § (2) bekezdés, EUTR vhr.12. § (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az Ádám Tüzép Kft.-t (székhelye: 5600 Békéscsaba, Kun u. 59., technikai azonosítószáma: AA2666640; adószáma: 11045201-2-04) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
200.000,- Ft – azaz kettőszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -