EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.01.18.
04.4/1673-3/2017
KÁVÉVARÁZS Kft.
8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 3-5. B. Iház. 3. em. 7.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

Megállapítások: Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. A hatóság nyilvántartását megvizsgálva megállapítom, hogy az Ügyfél hibás EUTR technikai azonosító megadásával jelentette le a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegy tömbjét. A fogyasztók részére tűzifa vásárlói tájékoztató nem került  átadásra. A tűzifa értékesítése tömegre történt, azonban a szállítójegyen nem került feltüntetésre a tömegmérés helye és a mérlegen elhelyezett törvényes tanusító jel vagy hitelesítési bizonylat azonosítója, ill. a szállítójegyhez nem került csatolásra a mérlegjegy. Az Ügyfél az ellenőrzés során nem tudta bemutatni az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartását, ezért annak hiányát kell megállapítanom. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés, EUTR vhr. 10. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 10. § (2) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a KÁVÉVARÁZS Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 3-5. B. lház. 3. em. 7.; EUTR technikai azonosító szám: AA0492689) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt
figyelmeztetésben részesítem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -