EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.01.10.
04.4/1881-3/2017
Jurcsisin Attila
Ors. Pecica Jud. Arad Str. 234 nr. 27
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Fatermék elkobzásának elrendelése.

Megállapítások: Az Evt. 90/A.§ (2) és (3) bekezdése szerinti, megfelelő tartalmú származási, ill. nyomon követhetőséget biztosító dokumentáció és exportőri nyilatkozat hiányában az Ügyfél nem biztosította az import fatermék nyomon követhetőségét, nem igazolta a fatermék legális fakitermelésből való származását, ezzel az Ügyfél megszegte a nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségeket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva elrendelem a Jurcsisin Attila (lakcím: Ors. Pecica Jud. Arad Str. 234 nr. 27) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplő tulajdonát képező, a 04.4/1881-1/2017. számú jegyzőkönyv és az annak 
2. számú mellékletét képező végzés alapján az IF02HOF forgalmi rendszámú IVECO teherautón zárlat alá helyezett 4,34 m3 gyertyán faanyag elkobzását.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -