EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.01.05.
04.4/1889-2/2017
Balogh Dániel
7212 Kocsola, Hunyadi út 86.
Igen

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Erdővédelmi bírság megállapítása.

Megállapítások: Az ellenőrzéd során bemutaott szállítójegy nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően került kitöltésre, a dátum hiánya, és a faanyag mennyiségi eltérése miatt nem volt köthető az adott szállítmányhoz. Ezért a szállítójegy hiányát kell megállapítanom.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Balogh Dánielt (székhely: 7212 Kocsola, Hunyadi út 86.) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
500.000,- Ft – azaz ötszázezer forint - erdővédelmi bírság kifizetésére kötelezem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -