EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2018.01.05.
04.4/1359-5/2017
Timula Kft.
8100 Várpalota, Radnóti utca 62.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

Megállapítások: Az Ügyfél megsértette a nyomonkövethetőségre vonatkozó kötelezettségeket (a helyszíni ellenőrzés során, az Ügyfél által bemutatott nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott  követelményeknek; az Ügyfél szállítójegy nélkül vásárolt erdei faválasztékot; az ellenőrzést megelőzően az Ügyfél nem dokumentálta a mértékegységek változása esetén az egyes mértékegységek közötti átváltást, ill az egyes fatermékek közötti átminősítés alapjait). Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az ellenőrzést megelőzően az Ügyfél nem vezette a nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartását, valamint a későbbiekben létrehozott nyilvántartása nem felelt meg az EUTR vhr. 12. § (1) bekezdésben előírtaknak. Az ellenőrzést megelőzően az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatának befejezést.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) bekezdés, EUTR vhr. 12. § (2) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Timula Korlátolt Felelősségű Társaságot (cím: 8100 Várpalota, Radnóti utca 62.; EUTR regisztrációs szám: AA5812860) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. figyelmeztetésben részesítem.
2. Egyben elrendelem, hogy az Ügyfél a 04.4/1359-1/2017. számú jegyzőkönyv részét képező „Fatermék felvételi lap” 1. számú sorában szereplő ~ 66 m3 3 m-es cser rönköt az Ügyfél a határozat kézhezvételét követő 5 napon belül a faanyag kereskedelmi lánc keretében vásárolt, forgalmazott, előállított fatermékeitől a telephelyén belül egyértelműen különítse el és jelölje meg vagy szállítsa el onnan, és az elkövetkezőkben más tulajdonát képező faterméket csak megfelelő dokumentálás és elkülönítés mellett tároljon a faanyag kereskedelmi tevékenységgel érintett telephelyén (telephelyein).

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -