EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2017.12.01.
04.4/1338-7/2017
Ludman Zsolt
3825 Viszló, Fő u. 62.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Bírság faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

Megállapítások: Az Ügyfél nem tudta igazolni az általa forgalomba hozott faanyag legális eredetét. Az Ügyfél nem állított ki nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyet a tűzifa szállításához. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 7. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Ludman Zsolt Sándort (Születési hely és idő: Debrecen, 1967.09.19, lakhely: 3825 Viszló, Fő u. 62., anyja neve: Deli Ida Zsófia, adóazonosító: 8367854101) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 150 000 Ft – azaz százötvenezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Felszólítom az Ügyfelet, hogy az Evt. 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -