EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2017.11.16.
04.4/1697-1/2017
Suhai Zsolt Gábor
3770 Sajószentpéter, Dankó Pista utca 15.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Bírság bejelentési kötelezettség elmaradása miatt. Ismételt felszólítás EUTR regisztrációra.  

Megállapítások: Az Ügyfél EUTR regisztrációs kötelezettségének felszólítás ellenére, ismételten nem tett eleget.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Suhai Zsolt Gábort (3770 Sajószentpéter, Dankó Pista utca 15., személyi igazolvány szám: 070219PA) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 100.000,- Ft – azaz egyszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. felszólítom, hogy 04.4/371-5/2017. számú határozatom 2. pontjában előírt bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -