EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.12.10.
4300/1368-4/2019
Püsök József
7623 Pécs, Móré Fülöp u. 1. A. lph. 3. em. 10. ajtó
Igen

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Kötelezés regisztrációra. Fatermékekkel kapcsolatos működés megtiltása.

Megállapítások: Az Ügyfél felhívásomra nem küldte meg az általa vásárolt/értékesített fatermékekről, ill. azok eladóiról/vevőiről vezetett nyilvántartását (dokumentációs rendszer), az Ügyfél által megküldött dokumentumokból és az ügyféli nyilatkozatokból összeálló nyilvántartás pedig – figyelemmel az EUTR rendelet 5. cikkére is – nem felel meg az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében előírtaknak. Az Ügyfél az illegális fakitermelésből származónak minősülő fatermék forgalomba hozatalával megszegte az EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti tilalmat. Az Ügyfél felhívásomra nem küldte meg erdei faválasztékainak az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti, 2018. és 2019. év első napjára vonatkozó nyitó készletét fafajonként, választékonként telephelyenkénti megbontásban. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés; EUTR FMr. 8. § (3) bekezdés; Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Püsök József -et (lakcím: 7623 Pécs, Móré Fülöp u. 1. A. lph. 3. em. 10. ajtó) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt kötelezem 
1. 200.000,- Ft – azaz kettőszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére.
2. Amennyiben a továbbiakban is faanyag kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenységet kíván végezni, kötelezem, hogy a faanyag kereskedelmi lánc szereplői részére előírt bejelentési (regisztrációs) kötelezettségének a tevékenység továbbfolytatását megelőzően tegyen eleget, egyidejűleg annak megtörténtéről értesítsen.
3. Az Ügyfél fatermékekkel kapcsolatos működését (ideértve a fatermékek beszerzését, értékesítését, szállítását, ill. reklámozását) megtiltom
- a 2. pont szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése eredményeként a technikai azonosító szám megszerzéséig, 
- a faanyag kereskedelmi lánc szereplők részére jogszabályban előírt, kellő gondosság elvén alapuló nyomon követhetőségi eljárásának és az ahhoz kapcsolódó dokumentációs rendszerének (továbbiakban: kereskedői EUTR nyilvántartás) teljes körű létrehozásáig és megküldéséig,
- erdei faválaszték szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formában, ill. formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -