EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2017.09.12.
04.4/626-4/2017
DomHolzRood Kft.
7354 Váralja, Béke utca 2.
Igen

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Felszólítás EUTR regisztrációra. Faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos tevékenység, ill. reklámozás felfüggesztése

Megállapítások: Az Ügyfé többszöri felszólítás ellenére sem küldte meg a forgalmazott faanyagra, ill. azok beszállítóira, vevőire vonatkozó nyilvántartást, ezért megsértette a faanyag nyomon követhetőségére vonatkozó előírásokat.  Az Ügyfél többszöri felszólítás ellenére sem igazolta az általa szállított fatermék eredetét, így hatóságomnak illegális fatermelésből származó fának kell tekintenie azt. Az Ügyfél többszöri felszólítás ellenére sem küldte el az ellenőrzött fatermék szállításához kiállított szigorú származású szállítójegy másolatát, így hatóságomnak  azt kell feltételeznie, hogy a szállítójegy kiállítása nem történt meg. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR vhr. 9-11. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket. Az Ügyfél többszöri felszólítás ellenére sem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát, így hatóságomnak annak hiányát kell feltételeznie.  Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. Az Ügyfél nem tett eleget az EUTR regisztrációs kötelezettségnek.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont, EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90. § (1) bekezdés, Evt. 90. §, EUTR vhr. 9-11. §, EUTR vhr. 12. § (1) és (2) bekezdés, Evt. 90/F. § (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a DomHolzRood Kft.-t (7354 Váralja, Béke utca 2.; a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. figyelmeztetésben részesítem;
2. felszólítom, hogy az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 90/F. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének határozatom jogerőre emelkedését követő 8 napon belül tegyen eleget;
3. A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete keretében felfüggesztem az Európai Parlament és a Tanács a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010/EU rendeletének (továbbiakban: EUTR rendelet) I. számú mellékletében meghatározott valamennyi fatermék Ügyfél általi kereskedelmét (eladását, ill. vételét) és reklámozását 
- a 2. pont alapján a technikai azonosító szám beszerzéséig, 
- erdei faválaszték forgalmazása esetén annak szállításához kötelezően alkalmazandó, szigorú számadású szállítójegy sorszámtartományának vagy a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletével kapcsolatos bejelentés, nyilvántartás és ellenőrzés részletes szabályairól szóló 26/2016. (IV. 11.) FM rendelet (továbbiakban: EUTR vhr.) 11. § (6)-(8) bekezdése szerinti nyomtatvány-kiállító program használatának előírt formanyomtatványon és tartalommal hatóságomhoz történő bejelentéséig.

 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -