EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.11.14.
4300/1230-24/2019
Varga László
7140 Bátaszék, Dolina u. 2/A.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. Fatermék elkobzása. 

Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások nem felelnek meg az EUTR rendelet 5. cikkében előírtaknak. Az Ügyfél a telephelyén nem tudta bemutatni a telephelyére vonatkozóan vezetett, az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti dokumentációs rendszerét (nyilvántartásait), ill. az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti, erdei faválasztékok 2019. év első napja szerinti nyitó készletét fafajonként, választékonként. Az Ügyfél által, hatóságom részére megküldött szigorú számadású szállítójegyek nyilvántartása nem felelt meg az EUTR FMr. 7. § (2) bekezdésben előírtaknak. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR FMr. 2-4. §-ban előírtaknak megfelelően állította ki  a szállítójegyeket. A fogyasztók részére tűzifa vásárlói tájékoztató nem került  átadásra, ezzel az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 5. cikk; EUTR Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés;  EUTR FMr. 7. § (2) bekezdés; EUTR FMr. 2-4. §; EUTR FMr. 4. § (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Varga László -t (székhely: 7140 Bátaszék, Dolina u. 2/A.; technikai azonosító szám: AA5999451) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
1. 300.000,- Ft – azaz háromszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.
2. Elrendelem az indokoló rész III.1. és III.2. pontjaiban részletezett, az Ügyfél tulajdonát képező, a 4300/1230-1/2019. számú jegyzőkönyv és az annak 2. számú mellékletét képező végzés alapján 7140 Bátaszék, Dolina u. 2/A., szám alatt zár alá vett 4,09 m3 nagylevelű hárs, kislevelű hárs, ezüst hárs, amerikai kőris, fehér fűz fafajú tűzifa, ill. a 2019. július 16 án 7140 Bátaszék, Platán sor 1. szám alá szállított 6 m3 tűzifa elkobzását. 

Jogorvoslati eljárás folyamatban: -