EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.05.08.
4300/397-4/2019
Tűzifa-Telep Kft.
8638 Balatonlelle, Rákóczi út 256.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

Megállapítások: Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások a vásárolt, ill. az értékesített fatermékekről nem feleltek meg az EUTR rendeletben meghatározott nyilvántartásokkal szemben támasztott  követelményeknek, ezzel az Ügyfél megsértette a nyomonkövethetőségre előírt kötelezettségeket. A szállítójegy nem megfelelő tartalmú kiállításával az Ügyfél megszegte az előírt szállítási és felhasználási feltételeket. 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: UTR rendelet 5. cikk; EUTR vhr. 9-11. § és EUTR FMr. 2-4. § 

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Tűzifa-Telep Kft.-t (székhely: 8638 Balatonlelle, Rákóczi út 256.; EUTR technikai azonosító száma: AA5837621) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
figyelmeztetésben részesítem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: Nem