EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.04.30.
4300/112-10/2019
Borza Miklós Pálné
5744 Kevermes, Templom u. 17.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Határozat fatermék elkobzásásnak elrendeléséről.

Megállapítások: Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdése szerinti, megfelelő tartalmú származási, ill. nyomon követhetőséget biztosító dokumentáció és exportőri nyilatkozat hiányában az Ügyfél nem biztosította az import fatermék nyomon követhetőségét, nem igazolta a fatermék legális fakitermelésből való származását, ezzel az Ügyfél megszegte a nyomon követhetőségre vonatkozó kötelezettségeket. Az Ügyfél által megküldött nyilvántartások nem felelnek meg az EUTR rendelet 5. cikkében, az Evt. 90/A. § (6) bekezdésében és (7) bekezdés e) pontjában előírtaknak. Az Ügyfél nem állított ki szállítójegyet  az erdei faválaszték (tűzifa) szállításához, ezzel megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. A helyszíni ellenőrzés során az Ügyfél a telephelyén nem tudta bemutatni a telephelyére vonatkozóan vezetett, az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti dokumentációs rendszerét (nyilvántartásait), valamint az EUTR FMr. 8. § (3) bekezdése szerinti, erdei faválasztékok 2019. év első napja szerinti nyitó készletét fafajonként, választékonként. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát, arról nem nyilatkozott, ezért annak hiányát kell megállapítanom. Az Ügyfél nem jelentette be az általa használt, nyomdai úton előállított szigorú számadású szállítójegyek használatát. A fogyasztók részére tűzifa vásárlói tájékoztató nem került  átadásra, ezzel az Ügyfél megsértette az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Tilos illegáli fakitermelésből származó vagy az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek nem megfelelő faterméket forgalomba hozni 

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés; EUTR rendelet 5. cikk, Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont; Evt. 90. § (1) bekezdés, EUTR FMr. 2-4. §; EUTR Korm.r. 3.§ (2) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) és (3) bekezdés; EUTR FMr. 4. § (1) bekezdés;EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Borza Miklós Pálné egyéni vállalkozóval (székhely: 5744 Kevermes, Templom u. 17., adószám: 60314213-2-24, technikai azonosító: AA0533247) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplővel szemben
1. elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 4300/112-2/2019. számú helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv és az annak 2. számú mellékletét képező végzés alapján: 
a. az 5744 Kevermes, Március 15 utca 45. szám alatti telephelyen a jegyzőkönyv részét képező Fatermék felvételi lap szerinti zár alá vett 103,2 m3, valamint
b. az 5744 Kevermes, Március 15 utca 53. szám alatti telephelyen zár alávett, a jegyzőkönyv részét képező Fatermék felvételi lap szerinti 9,0 m3 faanyag, 
azaz összesen 112,2 m3 faanyag elkobzását. 
2. az Ügyfelet figyelmeztetésben részesítem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: Nem