EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.04.24.
4300/424-2/2019
KEROB-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6500 Baja, Venyige utca 39.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

Megállapítások: Az Ügyfél nem biztosította a fatermékek nyomon követését szolgáló nyilvántartásának teljeskörű vezetését. Az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdése szerinti, megfelelő tartalmú származási, ill. nyomon követhetőséget biztosító dokumentáció és exportőri nyilatkozat hiányában az Ügyfél nem biztosította az import fatermék nyomon követhetőségét, nem igazolta a fatermék legális fakitermelésből való származását. Az Ügyfél, mint az érintett import fatermék első magyarországi forgalomba hozója, az Evt. 90/A. § (4) bekezdése alapján nem gondoskodott arról, hogy az import szállítmányt megfelelő származási dokumentáció és exportőri nyilatkozat kísérje az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdésében előírtak szerint. Az Ügyfél illegális fakitermelésből származónak minősülő fatermék forgalomba hozatalával megszegte az EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés foglaltakat. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR FMr. 2-4. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6) bekezdés; Evt. 90/A. § (6) bekezdés; Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdés; EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés; EUTR FMr. 2-4. §

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a KEROB TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (6500 Baja, Venyige u. 39.; adószám: 23358050-2-03) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
400.000,- Ft – azaz négyszázezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: Nem