EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.04.24.
4300/92-13/2019, 4300/22-15/2019
Szondi Tűzifa Kereskedelmi Kft.
4722 Nyírmeggyes, Kilián Gy. utca 4.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Határozat fatermék elkobzásának elrendeléséről

Megállapítások: Az Ügyfél nem állított ki szállítójegyet  az erdei faválaszték (tűzifa) szállításához, ezzel megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket. Az Ügyfél nem vezet az EUTR rendelet 5. cikkében előírtaknak megfelelő, az Evt. 90/A. § (6) bekezdése szerinti, a fatermék nyomon követését biztosító dokumentációs rendszert. Az Ügyfél sem az ellenőrzés során, sem az eljárás későbbi szakaszában nem igazolta az ellenőrzés alá vont tűzifa legális eredetét, ezért vélelmezni kell, hogy a fatermék illegális kitermelésből származik.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90. § (1) bekezdés, EUTR FMr. 2-4. §; Evt. 90/A. § (6) bekezdés és (7) bekezdés e) pont; EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Szondi Tűzifa Kereskedelmi Kft. (székhely: 4722 Nyírmeggyes, Kilián Gy. utca 4.; technikai azonosítószám: AA6236108; adószám: 23354173-1-15) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplővel szemben
1. elrendelem az Ügyfél tulajdonát képező, a 04.4/2168-1/2018. számú jegyzőkönyv és az annak 2. számú mellékletét képező végzés alapján 4722 Nyírmeggyes, Rákóczi u. 0122/1 helyrajzi száma alatti telephelyen zár alá vett, a jegyzőkönyv mellékletét képező Fatermék felvételi lap szerinti 366,35 m3 faanyagból az FA-AA2672440 sorszámú, FA-AA2672441 sorszámú, FA-AA2672442 sorszámú, FA-AA2672443 sorszámú, FA-AA2672444 sorszámú, FA-AA2672445 sorszámú, FA-AA2672446 sorszámú szállítójegyeken megjelölt faanyagon kívüli, 193,35 m3  tűzifa elkobzását, valamint
2. megszüntetem a fentiekben foglaltak szerint a zár alá vett 366,35 m3 faanyagból az FA-AA2672440 sorszámú, FA-AA2672441 sorszámú, FA-AA2672442 sorszámú, FA-AA2672443 sorszámú, FA-AA2672444 sorszámú, FA-AA2672445 sorszámú, FA-AA2672446 sorszámú szállítójegyeken megjelölt összesen 173 m3 akác fafajú tűzifa zár alá vételét. 
3. Az Ügyfelet figyelmeztetésben részesítem.
4. Megszüntetem a 04.4/2168-1/2018. iktatószámú jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező végzésben az Ügyfél faanyag kereskedelmi lánccal összefüggő tevékenységének végzésével kapcsolatban elrendelt felfüggesztést.

Felhívom a figyelmét arra, hogy az Ügyfél telephelyén található 13 m3 házi alma és meggy fafajú tűzifa az elkobzást elrendelő határozattal a kereskedelmi forgalomból végleges kivonásra került.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: Nem