EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.04.24.
4300/536-4/2019
Nádai Arnold
8943 Bocfölde, Kosztolányi Dezső utca 34.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt. 

Megállapítások: Tilos illegáli fakitermelésből származó vagy az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek nem megfelelő faterméket forgalomba hozni (a forgalomba hozó személy kilétét a nyomon követési hiányosságok miatt nem sikerült az eljárás során megállapítani, a fatermék az Ügyfélnél, mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőnél, került elsőként megtalálásra a faanyag kereskedelmi láncban).  Az Ügyfél nem állított ki szállítójegyet  az erdei faválaszték (tűzifa) szállításához, ezzel megszegte az előírt szállítási és felhasználási rendelkezéseket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés; Evt. 90. § (1) bekezdés, EUTR FMr. 2-4. §

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva Nádai Arnold egyéni vállalkozót (székhely: 8943 Bocfölde, Kosztolányi Dezső utca 34.; adószám: 68903893-1-40; EUTR technikai azonosító szám: AA6038142) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
100.000,- Ft – azaz százezer forint – erdővédelmi bírság fizetésére kötelezem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: Nem