EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.04.23.
4300/423-4/2019
Tom-Petrol Kft.
6414 Pirtó, 072/6. hrsz.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Fatermék elkobzásának az elrendelése. Erdővédelmi bírság megállapítása faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

Megállapítások: Az Ügyfél a telephelyén más tulajdonát képező faanyagot is tárol, azonban ezen faanyagok egyértelmű beazonosítását biztosító adatok, valamint ezen faanyagok tulajdonosára vagy rendelkezésre jogosultjára vonatkozó adatok az EUTR FMr. 8. § (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően nem kerültek rögzítésre az Ügyfél nyilvántartásában. A fatermék nyomon követhetőségére vonatkozó előírások, kötelezettségek betartásának elmulasztása vagy megszegése esetén vélelmezni kell, hogy a fatermék illegális kitermelésből származik. Az Evt. 90/A. § (2) és (3) bekezdése szerinti, megfelelő tartalmú származási, ill. nyomon követhetőséget biztosító dokumentáció és exportőri nyilatkozat hiányában az Ügyfél nem biztosította az import fatermék nyomon követhetőségét, nem igazolta a fatermék legális fakitermelésből való származását. Az Ügyfél a telephelyén megtalálható erdei faválaszték (tűzifa) üzleti év első napja szerinti (2019. január 1.) nyitó készletét nem vette nyilvántartásba az üzleti év első hónapjának a végéig, vagyis 2019. január 31-ig, emiatt az Ügyfél elmulasztotta a nyilvántartási kötelezettségének teljesítését. Az Ügyfél nem küldte el az erdei faválaszték szállításához használt szigorú számadású szállítójegyekről készített nyilvántartásának másolatát, arról nem nyilatkozott, ezért annak hiányát kell megállapítanom. Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR FMr. 2-4. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Evt. 90/A. § (6) bekezdés; EUTR rendelet 4. cikk (1) bekezdés, Evt. 90/A. § (1) bekezdés; EUTR Korm.r. 3.§ (2) bekezdés; EUTR FMr. 7. § (2) bekezdés; EUTR FMr. 2-4. §

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva a Tom-Petrol Kft. (székhely: 6414 Pirtó, hrsz. 072/6; adószám: 25708231-2-03; EUTR technikai azonosító szám: 5864991) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplővel szemben, 
1. elrendelem az Ügyfél rendelkezése alatt álló, a 4300/423-1/2019. iktatószámú jegyzőkönyv és az annak 2. számú mellékletét képező végzés alapján 6414 Pirtó, 072/6. helyrajzi szám alatt zárlat alá helyezett 30,4 m3 tűzifa elkobzását.
2. 400.000,- Ft – azaz négyszázezer forint – erdővédelmi bírságot szabok ki.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: Nem