EUTR jogsértések 2016-2019

Vissza

Részletes információk

2019.04.17.
4300/533-2/2019
Arbocus Erdészeti Termelő, Szolgáltató és Kereskedő Kft.
7477 Patca, Fő utca 43.
Nem

Közzététel törvényi jogcíme: Evt. 90/L. § (1) bekezdés

Végleges: Igen

Eljáró hatóság: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügy tárgya: Figyelmeztetés faanyag kereskedelmi lánccal kapcsolatos jogsértés miatt.

Megállapítások: Az Ügyfél nem az Evt. 90. §-ban, az EUTR FMr. 2-4. §-ban előírtaknak megfelelően töltötte ki  a szállítójegyeket.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: EUTR FMr. 2-4. §

Döntés rendelkező része: A faanyag kereskedelmi lánc felügyeletét ellátó erdészeti hatósági jogkörömben eljárva az Arbocus Erdészeti Termelő, Szolgáltató és Kereskedő Kft.-t (cím: 7477 Patca, Fő utca 43.; adószáma: 13333874-2-14; EUTR technikai azonosító száma: AA5837654) (a továbbiakban: Ügyfél), mint faanyag kereskedelmi lánc szereplőt, 
figyelmeztetésben részesítem.

Jogorvoslati eljárás folyamatban: Nem